Updates

De gouden meteoriet van Matthew Szösz

In de glazen kegel van GlazenHuis hangt de gouden meteoriet van de Amerikaanse kunstenaar Matthew Szösz. De wezenlijke titel van de meteoriet is ‘studie naar Breugel’s landschap met de Val van Icarus’; een schilderij uit 1569. Deze is te bezichtigen in het Museum voor Schone Kunsten in Brussel. Maar hoe verhoudt deze gouden sculptuur zich tot dit schilderij?

De scène op het schilderij speelt zich af na de Val van Icarus (een mythologisch verhaal) waarbij het volk eenvoudigweg verdergaat met hun dagdagelijkse activiteiten. Szösz ziet dit als een metafoor voor onze samenleving: we leren niet van onze fouten uit het verleden. We weigeren om onze prioriteiten aan te passen aan een veranderde wereld. Denk maar aan de coronapandemie en de klimaatverandering.

 

 

Deze metafoor trekt zich door in de gouden sculptuur; we worden verleid door het verblindende goud en de enorme omvang ervan, zonder de dreigende catastrofe ervan in te zien. Verder refereert deze sculptuur naar verhalen en systemen over waarden, ethiek en hebzucht; zoals 16 Psyche asteroïde, het losgeld van Koning Atahualpa, de vijfde massa-extinctie en de Gouden Standaard. Szösz zijn denkbeelden over onze samenleving en zijn gevoelens van angst en dreigend onheil, worden samengebracht in een object dat enerzijds staat voor impliciete onheilstijding en anderzijds voor visuele fascinatie.

De meteoriet is bedoeld om een gesprek op gang te brengen. Waar hechten we waarde aan? Hoe bepalen we die waarde? En wat is nu écht waardevol voor jou?

 

Szösz zoekt tijdens het ontdekkingsproces van experimenteren steeds naar nieuwe toepassingen met vlakglas. Hij benadert glas in zijn complexiteit meer als een meubelmaker of architect.